Výroba

Už viac ako 50 rokov sa ENL špecializuje na výrobu plastových výliskov vstrekolismy pre pre technicky náročné komponenty.

Naša výrobná schopnosť bola rozvinutá aj v Anglicku aj vo Východnej Európe /Slovensko/ tak, aby uspokojila rôzne požiadavky na objem našich klientov.

Naša schopnosť vyhovieť nízko aj vysoko objemovým požiadavkám je sčasti spôsobená našou odbornou znalosťou a skúsenosťami a taktiež správnym využitím oboch pobočiek. Práve vďaka anglickému vedeniu na oboch stranách sme schopní zabezpečiť, aby všetky aspekty návrhu, výroby a logistiky boli zvládané a koordinované výborne.

Anglická aj slovenská spoločnosť ponúka široký rozsah výrobných lisovacích možností.

Napríklad, špecializujeme sa na vkladanie vložiek a ich oblisovaniu a máme vybavenie lisovať horizontálne alebo vertikálne. Komplexný dizajn može byť preto dosiahnutý pri najnižšej investícii na výrobu foriem.

Obe disponujú možnosťami druhotných operácií. Taktiež disponujeme možnosťami určenými k presnému obrábaniu plastových výrobkov.

Ročné požiadavky technicky komplexných komponentov a procesov sú často veľmi nízke.Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s výrobou malých dávok a najnižším časom nastavenia medzi dávkami, možeme vyrábať nízke objemy s najvýhodnejšími cenami.

Vybudovali sme si úzke pracovné vzťahy s našimi dodávateľmi materiálov a aj inými výrobcami strojov.

Vďaka tomu máme optimálnu technickú podporu od konceptu až po objemovú výrobu.