Hodnata

Ak letíte lietadlom alebo riadite auto, výrobok našej spoločnosti je súčasťou vozidla. Ako by ste predpovedali, naši blue-chip zákazníci si vyberú ENL, lebo neustále pridávame hodnotu.

Ako ENL pridáva hodnotu?

Niekomu by sa zdalo, že plastové výlisky sú komoditou, ktorá môže byť vyrobená hocikým a hocikde.

Nie, ak si to vyžaduje určitý stupeň komplexnosti.

Komplexnosť sa začína vtedy, keď si aplikácia vyžaduje použitie špeciálneho granulátu alebo kde „oblisky“ zahŕňajú ďaľšie komponenty alebo keď sa vyžaduje stupeň presnosti na hotovom výrobku. Alebo ak si výrobok vyžaduje špeciálne dokončenie alebo lakovanie. Alebo ak je výrobok potrebné vyrobiť vo Východnej Európe kvôli požiadavke na vysoký objem. Alebo ak si výrobok vyžaduje včasné dodanie dľa časového harmonogramu bez ohľadu na miesto, kde bol vyrobený.

Keď dôjde ku komplexnosti, mnoho firiem počas celého výrobného procesu poľaví na kvalite. A dosť.

Viac ako 50 rokov ENL rozvíjala vlastné procesy, ktoré poskytujú každý možný prípad týkajúci sa navrhovania, výroby a logistiky. Čo znamená, že sme brali do úvahy všetky možné následky bez ohľadu na komplexnosť.

Takto pridávame hodnotu.