Celkové Náklady Na Nákup

Premýšľali ste niekedy, aké sú celkové náklady na nákup plastových výliskov?

Často sa zameriavame na náklady na 1 kus, ale to je len časť celkových nákladov, ktorým budete vystavení. Tu je náš sprievodca, ako znížiť Vaše celkové náklady:

Náklady na návrh

Navrhovanie plastových výrobkov by malo byť jednoduché, však? Nuž, existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú celkové náklady. Faktory ako výber materiálu majú obrovský vplyv na náklady spojené s výrobou formy aj samotnou výrobou. Ako aj operácie po samotnom lisovaní, ako napr. obrábanie.

Naše doporučenie? Zapojte vášho dodávateľa hneď na začiatku do fázy navrhovania. Dobrý dodávateľ bude mať určite možnosti vlastného návrhu, čo pomôže optimalizovať cenu výrobku hned od začiatku.

Náklady na formu

Formy patria ku komoditám a mali by sa nakupovať čo najlacnejšie, však?

Nuž, ale nie je to tak.

Formu ju nákladné vyrobiť a je veľmi lákavé ju kúpiť lacno. Je to však chyba. Formy sa vyrábajú ako komplex a je ťažké ich meniť, keď sú už raz vyrobené. Výroba formy v zahraničí môže znamenať časté návštevy u výrobcu počas návrhu a počas fázy uvádzania do prevádzky, čo je náklad, ktorý cenu formy veľmi predraží.

Lisovacie formy dokážu vyvinúť obrovský tlak v rozmedzi od 690 do 2070 bar, a preto sú náchylné rýchlo sa opotrebovať. Forma sa musí vyrábať z vhodného materiálu, ktorý vezme do úvahy použitý polymer a bude potrebovať pravidelnú údržbu. Kúpenie lacnejšej formy často znamená , že je vyrobená z lacného materiálu. Na začiatku síce zaplatíte menej, ale zaplatíte možno viac ak ju budete musieť nahradiť inou z dôvodu rýchleho opotrebenia.

Naše doporučenia? Uistite sa, že sa vyznáte v rôznych materiáloch, z ktorých sa formy vyrábajú. Spýtajte sa dodávateľa, kto bude robiť údržbu formy a za akú cenu.
Ak sa rozhodnete pre zahraničného dodávateľa, uistite sa, že akékoľvek cestovné náklady súvisiace s návštevou a potrebami opakovane riešiť návrhu formy, budú vám plne hradené.

Náklady dodávateľského reťazca

Objemová výroba si vyžaduje veľké zásoby materiálu. Vyhľadávanie výrobkov v zahraničí často znamená veľké výdavky na financovanie niele čo sa týka nedokončenej výroby, ale aj 6-12 týždňové obdobie na to, aby boli výrobky doručené. Faktory ovplyvňujúce logistiku a takisto finančné náklady na prepravu z ďalekých krajín sú v porovnaní s miestnym dodávateľom nepredvídateľné/tak ako výbuch sopky, atómové nešťastia, počasie atď./ a taktiež majú veľmi vážny vplyv na váš „cash flow“.

Naše odporúčanie? Vypočítajte si skutočné náklady na financovanie z dialok a porovnajte ich s miestnymi zdrojmi.

Ako môžete vidieť, skutočné náklady môžeu zďaleka prokročiť najzrejmejšie, a to cenu formy a cenu za jednotku.

Naši blue chip zákazníci sa k nám vracajú rok po roku z jedného dôvodu – sme odborníci na minimalizovanie celkových nákupných nákladov.