Kvalita

ENL Ltd má záujem na kvalite, čoho dôkazom je aj to, že spĺňa normy kvality ISO9001 štandard ako aj pre ekvivalent pre letecký priemysel, AS9100.

Taktiež sme schválenou spoločnosťou pre automobilové priemysel dľa požiadaviek IATF 16949. Vďaka akreditáciám sa ENL mohla stať schváleným dodávateľom pre blue chip zákazníkov automobilového a leteckého priemyslu po celej Európe.

Kvôli týmto akreditáciám je potrebné neustále vylepšovať našu politiku a pracovné postupy. Je taktiež potrebné pracovať podľa špeciálnych postupov týkajúcich sa bezpečnosti , ktoré sú požadované v leteckom priemysle.

Vďaka našim kvalitným technickým zručnostiam a procesom môžeme uspokojiť potreby prakticky akéhokoľvek priemyslu a jeho systému schvaľovania výrobku
a takisto špecifické nároky zákazníkov.

ENL bude:

- Poskytovať dokumentáciu od FAIR až po QS9000 PPAP level 3
- ENL zoberie do úvahy zákazníkom špecifikované alebo významné charakteristiky z FMEA do kontrolného plánu vrátane analýzy systémového merania, aby preukázala schopnosť procesu.
- Poskytne reporty o prvých vzorkách nových produktov ako minimálna požiadavka.