Industries

Počas posledných päťdesiatich rokov, ENL bol partnerom pre pestrú škálu odvetví spracovateľského priemyslu. Vyvinuli sme základné kompetencie pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú náročné na kvalitu, flexibilitu a nákladovej základne potreby s nízkou, stredné a veľké objemy.

Z tohto dôvodu ENL má silné väzby na leteckom a automobilovom priemysle, rovnako ako celej rade oborov, od priemyselnej automatizácie až do bieleho tovaru.