Formy

Služby ENL súvisiace s výrobou foriem sú základom dobrého obchodu. Vďaka kontrole výroby foriem a vlastnej údržbe sú naše celkové náklady na formu počas jej celej životnosti na trhu konkurencie schopné.

Naša skúsenosť s jedno alebo viac kavitovými formami, vložkami a oblisovávaním pomáha našim zákazníkom maximalizovať návrat ich investície. Predovšetkým naša schopnosť minimalizovať náklady na návrh a výrobu je jednoznačná výhoda. Vďaka kontrole nad návrhom a výrobným procesom, ktoré sa zameriavajú na „používanie správnej formy pre daný výrobok“, je naša schopnosť rýchlo vyrábať prvé kusy výnimočná.

Táto schopnosť rýchlo dodať prototyp výrobkov pomáha v šetrení nákladov od samého začiatku.

Ponúkame buď vlastnú výrobu foriem alebo kontrolovaný menežment výroby foriem z Ďalekého východu.
S obrovskými skúsenosťami s výrobou foriem vysokej kvality pre všetky agresívne termoplasty vrátane Ultem, PEEK a Torlon, naše výrobné zariadenie zahŕňa:

  • Vysokorýchlostné zariadenia
  • CNC iskrovanie
  • Komplexné vybavenie potrebné k navrhovaniu (Delcam, ProEngineer a AutoCAD)

Disponujeme štandardnými, hliníkovými aj oceľovými platňami. Špeciálne alebo väčšie platne sú k dispozícii ak si to výroba formy vyžaduje. Ďalej sme schopní rýchlo vyrábať aj platne na mieru.